@ 2017-2018, Money Bridge Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Money Bridge Sp. z o. o. zajmuje się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek dla klientów indywidualnych na rynku usług pozabankowych.

Spółka oferuje pożyczki w wysokości do 5.000 zł na okres do 2 lat.

Produkty Money Bridge Sp. z o. o. sprzedawane są na terenie całej Polski za pośrednictwem agentów zewnętrznych.

Pożyczki udzielane są według jasno określonych kryteriów.

Spółka prowadzi bardzo efektywną politykę sprzedaży dzięki:

profesjonalnemu procesowi weryfikacji pożyczkobiorców,

 

trwałym i bliskim relacjom z klientami utrzymywanymi bezpośrednio przez pośredników finansowych,

bieżącemu monitoringowi rozliczeń z pożyczkobiorcami,

 

stałej współpracy z agentami,

 

bieżącej współpracy z firmami windykacyjnymi na każdym etapie tego procesu tj. prewindykacji, windykacji telefonicznej, terenowej i sądowej,

 

utrzymywaniu niskich kosztów własnych poprzez outsourcing sprzedaży, marketingu i windykacji.

Powyższe elementy przekładają się na wysoką jakość i dostępność oferty, a także na niską szkodowość portfela wierzytelności, a w konsekwencji na bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału oraz dobre wyniki finansowe. 

Kapitał zakładowy Money Bridge Sp. z o. o. wynosi 200.000,00 zł i dzieli się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

Podmiotem dominującym wobec Money Bridge Sp. z o. o. jest Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada 1.999 udziałów, stanowiących 99,95% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

Credit Park S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. 

Udzielamy pożyczek gotówkowych

dla klientów indywidualnych